Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวกิจกรรม

ออกหน่วยบริการยื่นแบบและช... (04 ก.ค. 2560)  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (29 พ.ย. 2559)  

เหล่ากาชาดออกเยี่ยมผู้พิก... (07 พ.ย. 2559)  

กิจกรรมวันปิยะมหาราช (11 พ.ย. 2556)

ประเพณีตานก๋วยสลากภัต (11 พ.ย. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง... (11 พ.ย. 2556)

เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน... (11 พ.ย. 2556)

พระครูโพธิโสภณ อดีตเจ้าอา... (11 พ.ย. 2556)

ทีมบ้านพระบาท F.C. แชมป์ม... (11 พ.ย. 2556)

โครงการรอบรั้ว รอบบ้าน รว... (11 พ.ย. 2556)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (11 พ.ย. 2556)

กิจกรรมวันปิยะมหาราช (23 ต.ค. 2556)

ประเพณีตานก๋วยสลากภัต (21 ต.ค. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง... (11 ต.ค. 2556)

เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน... (19 ก.ย. 2556)

พระครูโพธิโสภณ อดีตเจ้าอา... (10 ก.ย. 2556)

ทีมบ้านพระบาท F.C. แชมป์ม... (01 ก.ย. 2556)

โครงการรอบรั้ว รอบบ้าน รว... (30 ส.ค. 2556)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การคำนวณราคากลาง ตาม BOQ และ ปปช.งานก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด... (25 ก.ค. 2560)  
ก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด 1 เตาเผา (แบบแปลนของ ทต.มะกอก) ณ ฌาปณสถานบ้านสันกำแ... (25 ก.ค. 2560)  
ประกาศผลการจัดซื่้อจัดจ้างงานก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด 1 เตาเผา ณ ฌาปณสถานบ้านป่าหม... (31 พ.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคางานก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด 1 เตาเผา ณ ฌาปณสถานบ้านป่าหมุ้น หมู่ที่ 7... (15 พ.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การคำนวณราคากลาง ตาม BOQ และ ปปช.งานก่อสร้างเมรุเผาศพ ขนาด... (11 พ.ค. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร... (03 มี.ค. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หน... (03 มี.ค. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา ... (03 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคางานก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ (17 ก.พ. 2560)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การคำนวณราคากลาง ตาม BOQ และ ปปช.งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดก... (15 ก.พ. 2560)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การคำนวณราคากลาง ตาม BOQ และ ปปช. งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาด... (15 ก.พ. 2560)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การคำนวณราคากลาง ตาม BOQ และ ปปช. งานก่อสร้างถนนคสล. ขนาดก... (15 ก.พ. 2560)
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. 7 โครงการ (01 มิ.ย. 2559)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทาง ปปช. ถนน คสล. ณ สายต้นกอก บ้านมะกอก (30 พ.ค. 2559)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การคำนวณราคากลาง ตาม BOQ งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ... (30 พ.ค. 2559)
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (12 ต.ค. 2558)
ก่อสร้างราวกันตกพร้อมเทคอนกรีตขยายไหล่ทาง (08 ก.ย. 2558)
ก่อสร้างเทลานคอนกรีต (02 ก.ย. 2558)
ก่อสร้างอาคาร จำนวน 4 โครงการ (27 ส.ค. 2558)
ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลมะกอก (13 ส.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลมะกอก
เลขที่ 132 หมู่ 9 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-572-920 ต่อ 16  อีเมล์ : admin@makok.go.th

www.makok.go.th