Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา ... (28 พ.ค. 2561)  
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.50 เมตร หนา ... (28 พ.ค. 2561)  
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 44.50 เมตร หนา ... (28 พ.ค. 2561)  
เปิดเผยราคากลางานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา ... (28 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา ... (28 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา ... (28 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา ... (28 พ.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.... (28 พ.ค. 2561)
งานก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 8 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid... (28 พ.ค. 2561)
ก่อสร้างขุดลอกลำห้วยหนองน้ำพร้อมอาคารรับน้ำ (ตามแบบแปลนของ ทต.มะกอก) ณ บ้านพ... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขยายถนน ณ ซอยฟาร์มไก่บ้านสั... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ 89.79 ตารางเมตร... (02 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นแม่น้ำทา ขนาดความยาว 25.96 เมตร ณ... (01 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นแม่น้ำทา ขนาดความยาว 25.96 เมตร ณ... (01 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นแม่น้ำทา ขนาดความยาว 25.96 เมตร ณ... (01 ก.พ. 2561)
ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หน... (30 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารถังเก็บน้ำ (ฝ.99) ณ บ้านพระบา... (30 ม.ค. 2561)
ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หน... (29 ม.ค. 2561)
ประกาศ การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 (26 ม.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงเพื่อชำระภาษีประจำปี 2561 (03 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร... (20 มิ.ย. 2561)  

กองคลังเทศบาลตำบลมะกอก ออ... (26 ม.ค. 2561)  

ออกหน่วยบริการยื่นแบบและช... (04 ก.ค. 2560)  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (29 พ.ย. 2559)

เหล่ากาชาดออกเยี่ยมผู้พิก... (07 พ.ย. 2559)

กิจกรรมวันปิยะมหาราช (11 พ.ย. 2556)

ประเพณีตานก๋วยสลากภัต (11 พ.ย. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง... (11 พ.ย. 2556)

เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน... (11 พ.ย. 2556)

พระครูโพธิโสภณ อดีตเจ้าอา... (11 พ.ย. 2556)

ทีมบ้านพระบาท F.C. แชมป์ม... (11 พ.ย. 2556)

โครงการรอบรั้ว รอบบ้าน รว... (11 พ.ย. 2556)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (11 พ.ย. 2556)

กิจกรรมวันปิยะมหาราช (23 ต.ค. 2556)

ประเพณีตานก๋วยสลากภัต (21 ต.ค. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง... (11 ต.ค. 2556)

เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน... (19 ก.ย. 2556)

พระครูโพธิโสภณ อดีตเจ้าอา... (10 ก.ย. 2556)

ทีมบ้านพระบาท F.C. แชมป์ม... (01 ก.ย. 2556)

โครงการรอบรั้ว รอบบ้าน รว... (30 ส.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลมะกอก
เลขที่ 132 หมู่ 9 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-572-920 ต่อ 16  อีเมล์ : tumbonmakok920@gmail.com

www.makok.go.th