Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลมะกอก ประจำปี 2561 (8 เดือน) (25 ธ.ค. 2560)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาขยะ ประจำปี 2561 (8 เดิอน) (25 ธ.ค. 2560)  
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ... (30 พ.ย. 2560)  
ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกส์ (22 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างเหมาจัดเก็บขยะในพื้นที่เขตความรับผิดชอบ... (31 ต.ค. 2560)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (27 ก.ย. 2560)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ก.ย. 2560)
ออกหน่วยบริการรับชำระภาษีในพื้นที่ตำบลมะกอก (04 ก.ค. 2560)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (03 ก.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง (06 มี.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการสอบราคางานก่อสร้างถนน คสล. ณ ซอย 2 หมู่่ที่ 3 บ้านหวาย ... (06 มี.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการสอบราคางานก่อสร้างถนน คสล. ณ ซอย 11 บ้านมะกอก หมู่ที่ 4 (03 มี.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการสอบราคางานก่อสร้างถนน คสล. ณ ซอย 1 ถึง ซอย 3 บ้านตีนดอย ... (03 มี.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผู้ยื่นซอง ม.2 บ้านตีนดอย (01 มี.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผู้ยื่นซอง ม.4 บ้านมะกอก (01 มี.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผู้ยื่นซอง ม.3 บ้านหวาย (01 มี.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผู้ซือซอง ม.2 บ้านตีนดอย (28 ก.พ. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผู้ซือซอง ม.4 บ้านมะกอก (28 ก.พ. 2560)
ประกาศสอบราคาถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ (17 ก.พ. 2560)
ประกาศเผยแพร่ผู้ซือซอง ม.3 บ้านหวาย (14 ก.พ. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ออกหน่วยบริการยื่นแบบและช... (04 ก.ค. 2560)  

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูง... (29 พ.ย. 2559)  

เหล่ากาชาดออกเยี่ยมผู้พิก... (07 พ.ย. 2559)  

กิจกรรมวันปิยะมหาราช (11 พ.ย. 2556)

ประเพณีตานก๋วยสลากภัต (11 พ.ย. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง... (11 พ.ย. 2556)

เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน... (11 พ.ย. 2556)

พระครูโพธิโสภณ อดีตเจ้าอา... (11 พ.ย. 2556)

ทีมบ้านพระบาท F.C. แชมป์ม... (11 พ.ย. 2556)

โครงการรอบรั้ว รอบบ้าน รว... (11 พ.ย. 2556)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (11 พ.ย. 2556)

กิจกรรมวันปิยะมหาราช (23 ต.ค. 2556)

ประเพณีตานก๋วยสลากภัต (21 ต.ค. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง... (11 ต.ค. 2556)

เทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน... (19 ก.ย. 2556)

พระครูโพธิโสภณ อดีตเจ้าอา... (10 ก.ย. 2556)

ทีมบ้านพระบาท F.C. แชมป์ม... (01 ก.ย. 2556)

โครงการรอบรั้ว รอบบ้าน รว... (30 ส.ค. 2556)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค. 2556)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลมะกอก
เลขที่ 132 หมู่ 9 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120
โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-572-920 ต่อ 16  อีเมล์ : admin@makok.go.th

www.makok.go.th